“Krokodylki” w kinie

Dnia 19.09. odwiedziliśmy “Kino Pokój”. Dzieci miały możliwość obejrzenia maszyn i urządzeń stosowanych dawniej i dziś. Utrwaliły sobie także nazwy, jak: widownia, kurtyna, ekran, światła, kamera,…Dzieci były bardzo zainteresowane i zadowolone. Dziękujemy mamom za pomoc w zorganizowaniu wycieczki.