“Kreatywne bałwanki” Delfinków

Delfinki wykonując  pracę plastyczną nt. “Bałwanki” rozwijały różne umiejętności takie jak: koordynację wzrokowo – ruchową odwzorowując pokazany wzór, kształciły umiejętności manualne, rozwijały kompetencje matematyczne: porównując wielkość kół, przeliczały poszczególne elementy bałwanka itp. Zapraszam do galerii.