Kangurki sprzątają świat…

Dziś Kangurki wzięły udział w międzynarodowej kampanii “Sprzątanie świata”. Polega ona na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składania.

Przejdź do treści