INTEGRACJA SENSORYCZNA W GRUPIE MOTYLKI

21.12.2015 w grupie Integracyjnej „Motylki” odbyły się zajęcia Integracji Sensorycznej. Integracja sensoryczna to zdolność do odczuwania, rozumienia i organizowania informacji dostarczanych przez zmysły (wzrok, słuch, dotyk, węch, smak, układ przedsionkowy i proprioceptywny) z otoczenia do organizmu. Integracja sensoryczna jest procesem, organizującym i koordynującym wszystkie docierające do mózgu informacje dopływające z ciała i z zewnątrz. Rozwój procesów integracji sensorycznej najintensywniej przebiega u dziecka w wieku przedszkolnym. Od tego jak przebiega ten proces zależny jest przebieg rozwoju koordynacji ruchowej, planowania ruchu, percepcji słuchowej czy wzrokowej, mowy, czytania, pisania czy liczenia.

Opr. G. Boczek