DZIEŃ TOLERANCJI W GRUPIE ŻÓŁWIKI

W poniedziałek 16 listopada dzieci z grupy „Żółwiki” obchodziły ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Nasze zajęcia rozpoczęliśmy od rozmowy na temat odmienności, pozytywnych i negatywnych postaw oraz uczuć. Poznaliśmy również  znaczenie słowa „tolerancja”.

”O tyle świat będzie lepszy, o ile nauczymy się, że los ludzi jest wspólny, że jednocześnie jesteśmy różni i tacy sami”.

Leszek Kołakowski

Przejdź do treści