Dzieci z grupa Żółwiki poznają zawody

Dzieci z grupa Żółwiki są ciekawe świata, interesują się pracą zawodową członków swojej rodziny co uwidocznione jest w ich spontanicznych zabawach oraz opowieściach. Dzielą się one informacjami z innymi dziećmi. Dlatego też pierwszy zawód jaki poznajemy w nowym roku szkolnym to Informatyk-Programista. W tym celu grupa Żółwiki wybrała się do Urzędu Gminy w Lubawie w celu poznania zawodu informatyka. Tam czekał na nas pan Marcin – tata Wiktorii, który na co dzień wykonuje zawód” informatyka urzędu”.
Celem spotkania było poszerzenie wiedzy oraz zainteresowań dzieci na temat wybranych zawodów jak i wyrobienie wśród przedszkolaków szacunku do ludzkiej pracy, uświadomienie znaczenia pracy w życiu człowieka.

W imieniu wszystkich przedszkolaków z grupy Żółwiki jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy panu Marcinowi za poświęcony nam czas i nową ciekawą wiedzę, dzięki której poszerzają się horyzonty dzieci na temat zawodu informatyka.