Drzewka Kaczorków

Kaczorki realizują tematykę „O czym szumią drzewa ?” i poznają skupiska drzew, części drzewa, rolę drzew w naszym środowisku. Dzieci wykonały wiosenne drzewka łącząc techniki plastyczne.

Przejdź do treści