Doświadczeń w “Reniferkach” cd…

Podczas kolejnych zajęć badawczych sprawdzaliśmy właściwości wody. “Co pływa, a co tonie?”, “Co się w niej rozpuszcza, a co nie?”.   Omówiliśmy także jej różne stany skupienia. Ciekawym doświadczeniem było również zabarwianie wody i obserwacja jak papierowy pasek wchłania kolorową wodę.