“Boogie-woogie” i Żółwiki

Maluchy dobrze bawią się na zajęciach tanecznych z p. Julitą. Taniec do znanych im piosenek pozwala rozwijać sprawność ruchową dzieci, doskonalić koncentrację uwagi i rozwijać orientację w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej. 

Przejdź do treści