Aktywny tydzień “Reniferków”

Przez cały tydzień pogoda sprzyjała naszym przedszkolakom, które chętnie opuszczały mury placówki, aby udać się do pobliskiego parku oraz na boisko, gdzie odbył się zaciekły mecz w piłkę, którą same nosiły podczas przeprawy z przedszkola do miejsca docelowego:) Dzieci integrowały się podczas gry oraz innych zabaw na świeżym powietrzu. Tydzień zakończył się urodzinami Blanki, która częstowała dzieci słodkościami oraz przyjmowała uroczyste życzenia.