KOSMOS W ŻÓŁWIKACH

Przedszkolacy z grupy “Żółwiki” w tym tygodniu utrwalają wiadomości na temat kosmosu i Układu Słonecznego. Na dzisiejszych zajęciach rozwijały aktywność twórczą poprzez wykonanie „Obrazka o kosmosie – wycinały, uzupełniały rysunek rozwijając przy tym sprawność man