Opis grupy “Tygryski”

Tygryski to wspaniałe, ufne dzieci, umiejące podporządkować się normom i zasadom przedszkolnym. Energiczne, pomysłowe i samodzielnie planują już swoje działania. Rozwija się w nich poczucie członka społeczności rówieśniczej. Dzieci w grupie Tygryski są wrażliwe na muzykę, chętnie śpiewają i tańczą. Wiele radości sprawia im konstruowanie, zajęcia plastyczne oraz zabawy tematyczne.

  • Uczymy się
  • Śpiewamy
  • Bawimy się
  • Tańczymy
  • Malujemy

Szczegóły grupy

Zajęcia grupy

W tym miejscu dokładnie poznasz plan zajęć grupy.

Wypowiedź rodziców na temat grupy

Uważam, że miło jest, gdy starsze i zaadoptowane dzieci “służą “Pomocą młodszym koleżankom i kolegom. Dzieci młodsze mają na kim się wzorować i dorównując starszym, szybciej się usamodzielniają.

mama Kasia

Wypowiedź rodziców na temat grupy

Zosia chętnie chodzi do przedszkola i zawsze wraca z niego uśmiechnięta. Dużo opowiada o tym co dziś zrobiła i jadła♥. Każdego dnia zaskakuje mnie mądrymi wypowiedziami. W przedszkolu uczy się zgodnej zabawy z rówieśnikami, kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach a także szacunku dla kolegów i dorosłych. Wiem, że moje dziecko jest bezpieczne pod czujnym okiem swoich nauczycieli. Każdy dzień w przedszkolu to nowe wyzwania i doświadczenia. pobyt w przedszkolu to dla Zosi czas przyjemności i wszechstronnego rozwoju.

mama Zosi

Wypowiedź rodziców na temat grupy

Przedszkole to nie tylko miejsce, ale przede wszystkim ludzie. Dzięki pracownikom Przedszkola Miejskiego w Lubawie atmosfera w nim jest ciepła i przyjazna, co wzmacnia poczucie bezpieczeństwa dziecka oraz ułatwia adaptację. Panie opiekujące się grupie “Tygryski” są otwarte i chętne do współpracy. Szereg ciekawych zajęć i zabaw organizowanych w ramach opieki sprawia, że nasz synek po powrocie do domu z przejęciem opowiada o przedszkolnych wydarzeniach.

Rodzice Miłosza