Opis grupy “Wróbelki”

“Wróbelki” to wspaniałe, ufne dzieci, umiejące podporządkować się normom i zasadom przedszkolnym. Energiczne, pomysłowe i samodzielnie planują już swoje działania. Rozwija się w nich poczucie członka społeczności rówieśniczej. Dzieci w grupie “Wróbelki” są wrażliwe na muzykę, chętnie śpiewają i tańczą. Wiele radości sprawia im konstruowanie, zajęcia plastyczne oraz zabawy tematyczne.

  • Uczymy się
  • Śpiewamy
  • Bawimy się
  • Tańczymy
  • Malujemy

Szczegóły grupy

Zajęcia grupy

W tym miejscu dokładnie poznasz plan zajęć grupy.