Nauczyciel dyplomowany lubi muzykowanie, bieganie, taniec.