Opis grupy “Pingwinki”

“Pingwinki” to dzielne dzieci. Po raz pierwszy przekroczyły w tym roku przedszkolne progi. Rozstania z rodzicami były trudne. Teraz są wesołe, nawiązują pierwsze sympatie, uczą się  wierszyków i piosenek, uczą się samodzielności i poznają zasady zgodnego działania w zespole. Wszystkie „Pingwinki” lubią zabawy przy muzyce, chętnie budują z klocków, słuchają bajek i biorą udział w zajęciach dodatkowych.

  • Uczymy się
  • Poznajemy
  • Bawimy się
  • Tańczymy
  • Malujemy

Szczegóły grupy