Specjaliści na Seminarium naukowo – praktycznym w Bydgoszczy.

13.04.16r.  na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego odbyło się Seminarium naukowo – praktyczne, w którym uczestniczyły specjaliści z przedszkola –         A. Nidzworska, G. Boczek, P. Ornowska. Spotkanie to było  uwieńczeniem Pedagogiczno-Logopedycznych Dni UKW w Bydgoszczy.

Tegoroczne, już siódme wydarzenie, poświęcone było  specjalistycznej pomocy dla dzieci ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera. Ornowska Patrycja

 

Przejdź do treści