– PRAWO DO EDUKACJI

Każde dziecko ma prawo chodzić do przedszkola i uczyć się bezpłatnie.

– PRAWO DO  OCHRONY

Każde dziecko ma prawo mieć mamę i tatę, własne miejsce w domu, być chronione przez dorosłych, wychowywane bez przemocy i krzyku.

– PRAWO DO LECZENIA

Każde dziecko ma prawo w nagłych przypadkach do udzielenia mu pomocy w pierwszej kolejności.

– PRAWO DO POKOJU

Każde dziecko ma prawo żyć w świecie, w którym panuje pokój, zrozumienie i przyjaźń.

– PRAWO DO WOLNOŚCI

Każde dziecko ma prawo być równe innym bez względu na pochodzenie, rasę i wiarę.

– PRAWO DO OPIEKI

Każde dziecko niepełnosprawne ma prawo być otoczone szczególną troską i wyjątkowo traktowane.

– PRAWO DO MIŁOŚCI I ZROZUMIENIA

Każde dziecko ma prawo otrzymać dużo miłości, zrozumienia, troski i uwagi od swoich rodziców i innych dorosłych.

– PRAWO DO IMIENIA I NARODOWOŚCI

Każde dziecko ma prawo do imienia, nazwiska i przynależności do własnego kraju.

– PRAWO DO ZDROWIA I DOBROBYTU

Każde dziecko ma prawo mieć zagwarantowany dach nad głową, prawidłowy rozwój i zdrowe wyżywienie.

– PRAWO DO ZABAWY I WYPOCZYNKU

Każde dziecko ma prawo do zabawy i wypoczynku.

– PRAWO DO BEZPIECZEŃSTWA

Każde dziecko ma prawo czuć się bezpiecznie.

– PRAWO DO WYRAŻANIA MYŚLI.

Każde dziecko ma prawo pytać i wypowiadać się.