• Procedura dotycząca zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania dzieci w Przedszkolu Miejskim  w Lubawie
  • Raport z realizacji problemowej: Zarządzanie
  • Przedszkolny zestaw programów
  • Aneks do programu wychowawczego “Dzielny Przedszkolak”
  • Przedszkolny zestaw programów
  • Aneks do programu wychowawczego “Dzielny Przedszkolak”
  • Podstawa programowa
  • Statut Przedszkola Miejskiego w Lubawie
  • Regulamin bezpieczeństwa
  • Procedura wypadku