“PINGWINKI” – “ENGLISH CORNER” (październik)

W październiku “Pingwinki” na zajęciach z języka angielskiego brały udział w grach dydaktycznych, wykonywały ćwiczenia gimnastyczne w parach, powtarzały rytuały związane z tokiem zajęć, ilustrowały gestami i ruchem piosenki: „One, two, three…”, “Head and shoulders”, “Teddy Bear” i wyliczankę “Stepping  into English”. Rozróżniały i nazywały na obrazkach wybrane  kolory, liczby w zakresie 6 i figury geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt. Odpowiadały na pytania nauczyciela: „How old are you?” i określały własny wiek: „I’m 6”. Dzieci potrafią reagować na polecenia: „look”, „listen”, „say”, „point”, „stand up”, „sit down”. Zapraszam do galerii Ewa Raszkowska.

 

Przejdź do treści