“Pasowanie na przedszkolaka” – Niedźwiadki

Dzień 30.10.2017 r. był dla Niedźwiadków szczególnie ważny, ponieważ w tym dniu odbyła się uroczystość “Pasowanie na przedszkolaka”. Dzieci wykazały się umiejętnościami jakimi powinien cechować się każdy prawdziwy przedszkolak: śpiewały, tańczyły, recytowały, bawiły się. Rodzice ocenili każdą umiejętność pozytywnie. W związku z tym, po uroczystej przysiędze złożonej przez dzieci, Pani Dyrektor Magdalena Pankowska pasowała dzieci na przedszkolaków. Każdy Niedźwiadek otrzymał dyplom i książkę. Na zakończenie, po przedstawieniu i uroczystym pasowaniu, wszyscy zasiedli do słodkiego poczęstunku przygotowanego przez rodziców.

Przejdź do treści