“Papużki” – “English corner” – maj.

 

W maju zajęcia z języka angielskiego dotyczyły dwóch kręgów tematycznych: „In the house” , „Podróże małe i duże”.

„Papużki” nazywały pomieszczenia w domu: living room, bedroom, bathroom, kitchen i sprzęty domowe. Dzieci śpiewały piosenkę pt. „I eat in the kitchen”, układały puzzle, bawiły się w zabawy klasyfikacyjne, pisały po śladzie, utrwalały wiadomości i uczestniczyły w grupowym mini-konkursie.

Dzieci poznały także wybrane nazwy środków transportu. Klasyfikowały pojazdy i określały je nazwami przymiotników, np. fast, slow, big, small. Słuchały i ilustrowały gestami i ruchem piosenkę pt. „At the crossing” i rymowankę pt. „Wheels, wheels on the road”, poznały opowiadanie pt. “Lisha”, podejmowały próby odczytywania nazw pojazdów w języku angielskim.

Dzieci pamiętały również o Dniu Matki i przygotowały dla swoich ukochanych mam laurki pt. „Happy Mother’s Day” i pięknie śpiewały piosenkę pt. „Hurray for Mumy!”. Utrwalały wyrażenia i słownictwo związane z czynnościami wykonywanymi przez mamy. Rozróżniały wybrane czasowniki, np. hug, smile, wash, clean itp.

„Papużki” życzę Wam radosnego Dnia Dziecka.

Zapraszam do galerii Ewa Raszkowska

 

Przejdź do treści