„Lwiątka” – English corner” (styczeń)

W styczniu „Lwiątka” na zajęciach języka angielskiego utrwalały nazwy liczebników podczas zabawy z zegarem. Rozpoznawały i nazywały członków rodziny na podstawie ilustracji, plakatu, baśni „Little Red Riding Hood” oraz opowiadania pt. “Granny Fixit and the Monkey”. Układały historyjkę obrazkową na podstawie baśni. Rozróżniały wielkości: duży mały na podstawie karty pracy oraz w oparciu o serię obrazków przedstawiających pingwiny. Oglądały ilustracje przedstawiające aktywności, które można podejmować z babcią i z dziadkiem typu: play, read, bake.

P.s. Ślemy jeszcze raz życzenia dla wszystkich babć i dziadków z okazji ich świąt. STO LAT!!!

Zapraszam do galerii Ewa Raszkowska

Przejdź do treści