KOMUNIKAT DYREKTORA PRZEDSZKOLA

SZANOWNI RODZICE, za zgodą organu prowadzącego , Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Lubawie informuje o zamknięciu placówki z przyczyn technicznych w terminie 23.08.2021r.-31.08.2021r. W celu zachowania bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w placówce dyrektor jest zobowiązany do wdrożenia odpowiednich działań, mających na celu wyeliminowanie ryzyka związanego z potencjalnym zagrożeniem zarażenia wirusem COVID-19 i przygotowaniem przedszkola do nowego roku. Planowane działania: - dezynfekcja sal, korytarzy, szatni, pomieszczeń sanitarnych, kuchni, zabawek w dwóch budynkach, - dezynfekcja ogrodu przedszkolnego, - naprawa zużytych sprzętów przedszkolnych, - dokonanie przeglądów technicznych, m.in. przegląd przewodów kominowych, roczny przegląd techniczny budynku, przegląd gaśnic, sprzętu hydraulicznego, dozór techniczny dźwigu towarowego. Drodzy Rodzice, prosimy o zrozumienie Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Lubawie Anita Grubalska-Brodawka

SZANOWNI RODZICE,

za zgodą organu prowadzącego , Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Lubawie informuje  o zamknięciu placówki z przyczyn technicznych  w terminie 23.08.2021r.-31.08.2021r.

W celu zachowania bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w placówce dyrektor jest zobowiązany  do wdrożenia odpowiednich działań, mających na celu wyeliminowanie ryzyka związanego z potencjalnym zagrożeniem zarażenia wirusem COVID-19 i przygotowaniem przedszkola do nowego roku.

Planowane działania:

– dezynfekcja sal, korytarzy, szatni, pomieszczeń sanitarnych, kuchni, zabawek w dwóch budynkach,

– dezynfekcja ogrodu przedszkolnego,

– naprawa zużytych sprzętów przedszkolnych,

– dokonanie przeglądów technicznych, m.in. przegląd przewodów kominowych, roczny przegląd techniczny budynku, przegląd gaśnic, sprzętu hydraulicznego, dozór techniczny dźwigu towarowego.

Drodzy Rodzice, prosimy o zrozumienie

 

                                                         Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Lubawie

                                                                              Anita Grubalska-Brodawka

Zamkniecie przedszkola ogloszenie

Przejdź do treści