Dogoterapia w grupie “Motylki”

P1200058

Dogoterapia prowadzona jest w  grupie integracyjnej przez terapeutkę, panią Annę Jachimczyk z udziałem psa Kinio.  Zajęcia z udziałem psa mają  na celu rozwijanie sfery umysłowej dziecka, wpływając na koncentrację uwagi i rozwój mowy i funkcji poznawczych, pobudzanie zmysłu wzroku, słuchu, dotyku i węchu. Metoda Dogoterapii polega na aktywnej współpracy terapeuty, dziecka oraz odpowiednio wyszkolonego psa . Dzieci biorące udział w zajęciach uczą się określania związków przyczynowo-skutkowych, rozpoznawania kolorów i kształtów, różnic i podobieństw. Dzięki nawiązaniu i pogłębieniu kontaktu z psem dziecko czuje się pewniej we własnym środowisku, łatwiej nawiązuje kontakty społeczne, poprawia komunikację, zdobywa nowych przyjaciół.

Przejdź do treści