Day: 23 listopada 2020

Kreatywne dinozaury w Panterkach

Dzieci z grupy Panterki poznały wygląd i zwyczaje dinozaurów – mieszkańców parku jurajskiego. Wykorzystując rolki papierowe i farby wykonały kolorowe dinozaury. Ponadto podczas zajęć rozwijały umiejętność opisywania przedmiotów używając określeń: mały, większy, największy

“Delfinki”

W poprzednim tygodniu dzieci z grupy “Delfinki” utrwalały zasady higieny. Okres przedszkolny sprzyja wyrabianiu elementarnych nawyków higieniczno-kulturalnych, niezbędnych do rozwijania samodzielności, zamiłowania do czystości, dbałości o estetyczny wygląd, porządek oraz ogóln
Przejdź do treści