Day: 2 listopada 2020

Robots and rockets!

Język angielski w grupie “Tygryski” kręci się wokół kształtów i kosmosu. Zapoznaliśmy się z następującym nazewnictwem kształtów w języku angielskim: a triangle – trójkąt, a circle- kółko, a rectangle, a square – kwadrat, a star – gwiazda, an oval ̵

Zabawy logopedyczne wśród Kangurków

Ćwiczenia oddechowe mają na celu pogłębienie oddechu, wydłużenie fazy wydechowej, rozruszanie przepony. Natomiast ćwiczenia usprawniające narządy mowy, a więc język, wargi i podniebienie przygotowują do prawidłowego mówienia. Jeśli potraktujemy ćwiczenie jako zabawę, będzie ono dla
Przejdź do treści