Zwierzęta z dżungli i sawanny – Niedźwiadki

W minionym tygodniu dzieci z grupy Niedźwiadki utrwaliły wiadomości na temat zwierząt z dżungli i sawanny. Nazywały poszczególne zwierzęta, określały ich wygląd, sposób życia i naturalne środowisko, z którego pochodzą. Dzieci uczestniczyły w zabawach dydaktycznych, w których określały pierwszą głoskę wybranych zwierząt. Świetnie poradziły sobie również w grze celem, której było dopasowanie fragmentu zwierzęcia do obrazka z całym  zwierzątkiem. Niedźwiadki rozwijały umiejętności manualne z użyciem masy solnej, z której wykonały zwierzątka egzotyczne oraz rozwijały kreatywność wykonując pracę plastyczną „Pan lew”.

Przejdź do treści