“Zwierzęta dżungli i sawanny” – kreatywne Słoniki

Zdobyte w ciągu tygodnia wiadomości, dotyczące wyglądu i sposobu życia zwierząt egzotycznych, odzwierciedliliśmy w pracy plastycznej.

Przejdź do treści