Znamy litery

Podczas zajęcia otwartego dla rodziców, dzieci utrwaliły poznane wcześniej litery, układały modele wyrazów, określały miejsca spółgłosek i samogłosek. Na zakończenie kolorowały choinkę według podanego wzoru.

Przejdź do treści