Zajęcia plastyczno-manualne

Na ostatnich zajęciach z panią Anią nasi mali artyści wykonali postacie Trzech Króli wg swojego pomysłu . Aktywność plastyczna wywiera istotny wpływ na wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka. Pozwala rozwinąć dziecięcą wyobraźnię, swobodę twórczą, wyzwala również w dziecku kreatywną postawę.

Przejdź do treści