Zabawy w języku angielskim w MOK

Na zajęciach dzieci utrwalały słownictwo związane z ubraniami. Odbywało się to na zasadzie zabawy. W pierwszej z nich zostały podzielone na dwie drużyny. Po wypowiedzeniu przez nauczyciela słówka, dzieci musiały odszukać obrazek przedstawiający dane ubranie. Drużyna, która pierwsza znalazła – zdobyła punkt. Drugie zadanie polegało na opisaniu ubioru koleżanki lub kolegi przy zasłoniętych oczach.

Przejdź do treści