„Wiosna na łące” – Niedźwiadki

„Wiosna na łące” - Niedźwiadki

Dzieci z grupy Niedźwiadki realizowały tematykę „Wiosna na łące”. Poznały środowisko przyrodnicze łąki – roślinność i jej mieszkańców. Rozwijały umiejętność rozpoznawania kwiatów i owadów, doskonaliły wypowiedzi na temat własnych obserwacji i spostrzeżeń. Niedźwiadki wykonały wiele ćwiczeń rozwijających analizę i syntezę słuchowo-wzrokową wyrazów. Doskonaliły umiejętność liczenia, dodawania i odejmowania. Wykazały się dużą kreatywnością podczas wykonywania pracy plastyczno – technicznej „pszczoła”.

Zdjęcie przedstawia troje dzieci, które prezentują wykonane przez siebie prace plastyczno-techniczne „Pszczoły”

zdjecie przeds. dzieci wykonujacyh karte pracy o mieszkancach laki

Zdjęcie przedstawia siedzących w kole dzieci, które wykonują karty pracy o mieszkańcach łąki

Na zdjęciu dzieci pokazują wykonaną kartę pracy odnoszącą się do analizy i syntezy wzrokowej wyrazów

Przejdź do treści