Usprawnianie narządów artykulacyjnych

an5

Sprawność narządów artykulacyjnych i aparatu oddechowego mają ogromny wpływ na prawidłową wymowę. Realizacja każdej głoski wymaga innego układu artykulacyjnego i innej pracy mięśni. Ćwiczenia narządów artykulacyjnych mają na celu wypracowanie zręcznych i celowych ruchów języka, warg, podniebienia. Dziecko musi mieć wyczucie danego ruchu i położenia poszczególnych narządów mowy (kinestezja).
Mówienie jest nierozłącznie związane z oddychaniem. Prawidłowe oddychanie powinno ułatwiać artykulację. Ćwiczenia rozwijające motorykę narządów artykulacyjnych i kształtujące prawidłowy tor oddechowy mogą stanowić, obok ćwiczeń fonacyjnych (głosowych), słuchowych, ogólnej sprawności motorycznej, ćwiczeń poszczególnych funkcji psychicznych: uwagi, pamięci oraz ćwiczeń spostrzegawczości, integralną część etapu właściwego w terapii.
W ramach profilaktyki ćwiczenia te powinni wykorzystywać nie tylko nauczyciele i logopedzi, lecz także rodzice do pracy z dziećmi w domu. Ćwiczenia usprawniające powinny być wykonywane bardzo dokładnie i bez pośpiechu. Zaleca się ich wykonywanie codziennie, przez 5-10 minut. Wskazane jest wykonywanie ćwiczeń przed lustrem tak, aby dziecko najpierw mogło zobaczyć prawidłowy wzór ułożenia artykulatorów, a następnie go naśladować i wykonać samodzielnie. W odniesieniu do pacjentów dziecięcych ćwiczenia te powinny przybrać formę zabawy.
Opracowała: Ornowska Patrycja

Przejdź do treści