Unia Europejska – Pingwinki

Pingwinki zdobywały wiadomości o Unii Europejskiej oglądając film „Poznaj Unię Europejską”. Sympatyczna gwiazdka zabrała nas w podróż po Unii Europejskiej i wytłumaczyła korzyści płynące z przynależności do tej wspólnoty. Poznaliśmy wiele ciekawych informacji o walucie, językach, ochronie środowiska, stolicy, fladze i wysłuchaliśmy hymnu Unii Europejskiej – „Ody do radości”. Wiemy, że jesteśmy Polakami i Europejczykami.

Przejdź do treści