Szkolenie antyterrostyczne

Dnia 25 maja odbyło się szkolenie antyterrorystyczne dla pracowników. Tematy jakie omówione były na szkoleniu to Zasady postępowania w przypadku wtargnięcia napastnika do placówki oraz Zasady postępowania w przypadku podłożenia urządzenia wybuchowego.

Przejdź do treści