Swobodne zabawy dzieci z gr. “Delfinki”

Swobodna zabawa jest bardzo ważna dla rozwoju dziecka. Podczas niej przedszkolak zdobywa różne umiejętności, m.in. sprawność, działanie w grupie, rozwija zainteresowania, wzbogaca zasób wiedzy o otoczeniu. Zabawa wpływa też na rozwój wyobraźni przestrzennej – dziecko uczy się oceniać kształty, odległości, kierunki oraz rozmieszczenie przedmiotów w przestrzeni. Rozwija się tu myślenie przyczynowo – skutkowe. Mały człowiek uczy się odróżniać realia od fikcji, próbując pewnych działań w zabawie będzie sobie coraz lepiej radził w nowych sytuacjach zabawowych i życia codziennego. W zabawie myślenie zaczyna wyprzedzać działanie, rozwija się motoryka, ma tu też miejsce emocjonalna ekspresja dziecka – następuje okazja do wyładowania nagromadzonych emocji. Zapraszamy do galerii.

Przejdź do treści