Sukces przedszkola- Certyfikat i Zielona Flaga

Nasze przedszkole aplikowało o najbardziej prestiżowe wyróżnienie ekologiczne na całym świecie, o międzynarodowy certyfikat „Zielonej Flagi”. W ramach XVII edycji Programu Eko-Szkoły 2018/2019 staraliśmy się o przynależność do międzynarodowej sieci Eco – Schools.

Udało się!!! Jesteśmy Eko-przedszkolem. Otrzymaliśmy Certyfikat i Zieloną Flagę.

Program edukacji i aktywności ekologicznej jest realizowany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska.

W ramach działań mających charakter proekologiczny w obszarze tematycznym  – „Odpady” staraliśmy się, aby nasz świat stał się lepszym miejscem do życia. Od lat ratujemy naturalne środowiska poprzez zabawę, ale także traktujemy to jako obowiązek. Postanowiliśmy, że chcemy osiągnąć konkretne efekty w „walce” z odpadami oraz wywołać pozy­tywne zachowania naszych wychowanków i lokalnej społeczności związane z redukcją, ograniczaniem, użyciem ponownie, przetworzeniem, oddaniem do przetworzenia odpadów. W ramach projektu „Proste rady na odpady” szczególny nacisk położyliśmy na rezygnację i redukcję.

Nasz sukces osiągnęliśmy dzięki współpracy z rodzicami oraz partnerami zewnętrznymi, którym serdecznie dziękujemy.

Już teraz ruszamy dalej, mamy energię, by  działać dalej proekologicznie.

Przejdź do treści