Słownictwo związane z pogodą w grupach dzieci 4-letich

IMG

Nasze dzieci z grup Kangurki, Żyrafki i Reniferki poznają obecnie słownictwo związane z pogodą.  Słuchają tematycznych piosenek i obrazują ich treść ruchem, rozwijają sprawność rozumienia ze słuchu oraz biorą udział w zabawach muzyczno-ruchowych.

Przejdź do treści