“Słoniki” – “English corner” – październik.

W październiku „Słoniki” poznały nazwy figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt, gwiazda w zabawach rozwijających sprawność rozumienia ze słuchu, podczas słuchania historyjki, prób powtarzania tekstów nagrań, w zabawach z mini kartami, w trakcie zabaw manipulacyjnych, konstrukcyjnych, rytmicznych, muzycznych, ruchowych. Dzieci układały roboty i rakiety kosmiczne z figur według wzoru i tworzyły własne kompozycje. Układały także portrety, między innymi portret maskotki Boo korzystając z figur geometrycznych z wyprawki. Przy okazji utrwalały nazwy części twarzy. „Słoniki” układały także kształty figur ze sznurówek i kolorowych sznurków. Na kartach pracy odszukiwały figury w odpowiednich kolorach po wysłuchaniu nagrania. Utrwalały, nazywały i wskazywały kolory „schodków” podczas zabawy kolorowymi paskami, nazywały kolory „plamek”, „twarzy” oraz nazwy liczebników słuchając utworu „Lets’s Take the Lift!”, podczas przeliczania obrazków przedstawiających roboty, liście, grzyby. Dzieci poznały nazwy kilku produktów żywnościowych. Bawiły się w zabawy: „Zmień miejsce”, z elementem rywalizacji „Kto pierwszy wskaże, np. „uszy”?”. Śpiewały i ilustrowały gestami piosenkę „One, two, me and you”. „Słoniki” znają już polecenia nauczyciela: „look at” – spójrz na, „listen” – posłuchaj, „colour” – pokoloruj, „point to the…” – wskaż, „say” – powiedz, „help me find” – pomóż mi znaleźć, „count” – policz, „put the stickers”  –  przyklej naklejki. Brawo „Słoniki”, jesteście skoncentrowane i uważne na zajęciach. Zaopiekujcie się proszę nowymi kolegami, czasami im pomóżcie na zajęciach. Zapraszam do galerii Ewa Raszkowska

Przejdź do treści