“Słoniki” – “English corner” – marzec.

„Słoniki” w marcu na zajęciach języka angielskiego rozpoznawały i nazywały zwierzęta dzikie żyjące w dżungli i na sawannie. Dzieci oglądały plakaty, filmy, karty obrazkowe „Snap Zoo”. „Słoniki” opisywały cechy wyglądu zwierząt. Ilustrowały treść rymowanki pt. „The Wild Flash” i rap pt. „The Monster Island”. Słuchały utworu pt. „Who Am I?”, „Five Little Monkeys”. „Słoniki” korzystając z szablonów wykonały „Stworki”, a także rozwiązywały zagadki, ćwiczyły spostrzegawczość oraz czytanie globalne.

Zapraszam do galerii Ewa Raszkowska

Przejdź do treści