“Słoniki” – “English corner” – listopad 2020

„Słoniki” w listopadzie na zajęciach języka angielskiego poszerzały zakres leksykalny o znajomość słownictwa związanego z nazwami pomieszczeń: kitchen, bedroom, living room, mebli i urządzeń elektrycznych: TV, computer, oven, fridge, table and four chairs, bed, light. Dzieci poznały nazwy czynności, które można wykonywać w różnych pomieszczeniach w domu: eat and drink, sleep, watch TV, listen, come in, please, turn it on!, turn it off oraz utrwalały nazwy ulubionych zabaw: running, jumping, hide and seek i wyrażenia: Let’s…run, jump, play hide and seek, play pirates, play computer games, play and exercise. Zapraszam do galerii Ewa Raszkowska

Przejdź do treści