Shapes w Nieźwiadkach

Niedźwiadki utrwalały dotychczas poznane słownictwo. Uczymy się teraz nazw kształtów w języku angielskim: circle, square, triangle.

Przejdź do treści