“Reniferki” na świeżym powietrzu

Pobyt dzieci na świeżym powietrzu jest nierozłącznym zadaniem wychowawczym placówki przedszkolnej. Zajęcia przeprowadzane podczas spacerów lub zabawy w ogrodzie przedszkolnym wpływają pozytywnie na sferę emocjonalną oraz na poszerzanie doświadczeń dzieci i wspieranie ich rozwoju poprzez organizowanie okazji edukacyjnych, podczas których następuje integracja dzieci w przedszkolu. Pobyt dziecka na świeżym powietrzu zaspokaja potrzebę ruchu dziecka w wieku przedszkolnym. Zajęcia i zabawy wpływają nie tylko na kontakt z przyrodą, ale na kontakt między dziećmi, które zaczynają rozumieć związek człowieka z poszczególnymi elementami środowiska.

Przejdź do treści