Pyszne i zdrowe kanapki „Żółwików”

Dzisiejszego dnia dzieci z grupy Żółwiki podjęły wielkie wyzwanie pod hasłem ”Robimy zdrowe kanapki “.
Przyniosły do przedszkola potrzebne produkty. Na początku przypomniały sobie znajomość zdrowej żywności oraz zasady bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas posługiwania się nożem. Po starannym umyciu rączek, założeniu fartuszków i przygotowaniu stanowisk pracy wszyscy zabrali się do pracy. Można śmiało powiedzieć, że zadanie wykonały doskonale. Podczas robienia kanapek kształciły odpowiednie nawyki żywieniowe, rozwijały kreatywność, wyobraźnię oraz dbałość o higienę.

Bardzo dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniu produktów

Przejdź do treści