PRZYGODA Z PRZEDSZKOLEM

 

PRZYGODA Z PRZEDSZKOLEM

Edukacja, bezpieczeństwo, kreatywność,

taniec, śpiew i zabawa

to u nas podstawa

 

Drogi rodzicu, jeśli Twoje dziecko nie uczęszcza jeszcze do przedszkola, a jest w wieku 2,5 – 5 lat to poznaj naszą ofertą i umów się z nami.

Nasze grupy: Pingwinki, Lwiątka, Reniferki, Niedźwiadki, Papużki, Żyrafki, Słoniki, Krokodylki, Kangurki, Panterki, Żółwiki, Delfinki, Tygryski.

 

Wszystko zaczyna się od przedszkola!!!

 

Praca wychowawczo-dydaktyczna

i opiekuńcza   prowadzona jest

w oparciu o:

 • Wymagania Ministra Edukacji Narodowej
 • Program promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”
 • Program własny z zakresu edukacji regionalnej „Przedszkolaczek-Lubawiaczek”
 • Program przyrodniczo-badawczy „Badam-rozumiem-chronię”
 • Program ekologiczny „Mały Ekolog”
 • Formy i metody pracy dostosowane do  potrzeb i możliwości psycho-ficznych dzieci
 • Roczny Plan Pracy Przedszkola

ZAJĘCIA  BEZPŁATNE

 • Rytmiczne
 • Taneczne
 • angielski
 • niemiecki
 • Gimnastyka korekcyjna

 

Co jest dla nas ważne?

 

 • Odpowiednie warunki dla harmonijnego rozwoju uczuć, myślenia, fantazji i wyobraźni dziecięcej
 • Rozwijanie dbałości o własne zdrowie i higienę  osobistą
 • Wdrażanie do samodzielności
 • Bezpieczeństwo dzieci
 • Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania w grupie
 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia
 • Nabywanie umiejętności rozumienia, słuchania i mówienia
 • Kształtowanie wrażliwości muzycznej i plastycznej
 • Tworzenie warunków do poznawania i zdobywania wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym
 • Ukazywanie piękna przyrody,  dostrzeganie, odkrywanie  i przeżywanie wrażeń estetycznych
 • Kształtowanie u dzieci przynależności do grupy społecznej, rówieśniczej oraz wspólnoty narodowej
 • Tworzenie warunków do osiągnięcia gotowości szkolnej

 

Zapewniamy

 

 • Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną, otwartą na potrzeby dziecka
 • Nowoczesne metody, sprawdzone formy pracy z dziećmi
 • Opiekę specjalistów—psychologa, logopedy, terapeuty, oligofrenopedagoga
 • Współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz innymi placówkami specjalistycznymi
 • Życzliwą i miłą atmosferę
 • Zaangażowany w swoją pracę personel obsługi
 • Ładne, estetyczne i bogato wyposażone sale zabaw, duży i bezpieczny ogród
 • Interesujące i różnorodne zajęcia edukacyjne i zabawy
 • Liczne imprezy, uroczystości przedszkolne i wycieczki
 • Udział dzieci w konkursach, przeglądach i spotkaniach
 • Dobre i solidne przygotowanie dziecka  do podjęcia nauki w szkole
 • Zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb dziecka i zgodne z oczekiwaniami rodziców, opiekunów

 

Zapewniamy rodzicom

 • Możliwość współdecydowania o sprawach przedszkola oraz podejmowania różnorodnych działań na rzecz dzieci i placówki
 • Bieżącą wymianę spostrzeżeń na temat rozwoju dziecka
 • Pomoc i wsparcie w działaniach wychowawczych
 • Zajęcia i zabawy integracyjne z udziałem rodziców
 • Kontakt przez Dzień Smyka (przedszkolny dziennik elektroniczny)
 • Uproszczony system opłat
 • Możliwość pobytu dziecka w przedszkolu w godzinach dogodnych dla rodziców

 

                                                                                            Zapraszamy:

                                                                                         Dyrekcja i Pedagodzy

 

Przejdź do treści