Projekt edukacyjny “Jak mówić o niepełnosprawności?”

Plakat projektu.

W roku szkolnym 2023/2024 nasze przedszkole dołączyło do projektu edukacyjnego “Jak mówić o niepełnosprawności?”. Organizatorem projektu jest Wydawnictwo Edukacyjne – Kapelusz z Kwiatami. Działania w projekcie oparte są o materiały zawarte w książce Julii Borkowskiej pod takim samym tytułem. Autorka, by ułatwić rozmowę z dziećmi na temat różnych niepełnosprawności opracowała ciekawe opowiadania i ilustracje do nich. Realizacja projektu ma na celu:

– uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób z niepełnosprawnościami,

– zrozumienie potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

– rozwijanie empatii wobec osób z niepełnosprawnościami,

– kształtowanie tolerancji wobec osób z niepełnosprawnościami,

– likwidowanie uprzedzeń i stereotypów na temat osób z niepełnosprawnościami,

– przygotowanie do wspólnego spędzania czasu z osobami z niepełnosprawnościami.

Plakat projektu.

Plakat projektu.

Przejdź do treści