Polska moja Ojczyzna – Słoniki

Dzieci z grupy Słoniki rozpoczęły tematykę o swoim kraju. Powtórzyły znajomość symboli narodowych, znanych zabytków, a także zapoznały się z legendami warszawskimi. Na zakończenie dzieci stworzyły kontur Polski i odcisnęły na nim swoje dłonie na znak, że każdy z nas buduje i jednoczy się z naszym krajem.

Przejdź do treści