Plany i rekrutacja

Szanowni  Państwo,

Przedszkole Miejskie w Lubawie w roku szkolnym 2017/2018 ma dla nowo przyjętych dzieci do zaoferowania szeroką  gamę  zajęć edukacyjnych, jak i  różnorodnych form wspomagania.

Przyjecie do Przedszkola każdego dziecka wiąże się z zawarciem umowy, w której Rodzic ustala czas przebywania dziecka  w naszej placówce. Umowa ta jest wiążąca i na jej podstawie ustalamy godziny pracy oraz zapewniamy opiekę dzieciom.

Ponadto na podstawie najnowszych przepisów prawa od 1 stycznia 2017 r. zniesiona została opłata za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego bez względu na czas jego  pobytu.

W naszej ofercie znajdziecie  Państwo  zajęcia kształtujące oraz rozwijające zainteresowania i talenty Waszych dzieci.

W ramach 5 godzin bezpłatnej podstawy programowej w przedszkolu będą odbywały się zajęcia dodatkowe z: rytmiki, tańca, gimnastyki korekcyjnej oraz języka angielskiego – po 1,5 godz./tyg.

Dodatkowo w ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury oraz Ośrodkiem Sportu i Rekreacji proponujemy  po realizacji zajęć w ramach podstawy programowej dodatkowe płatne zajęcia dla dzieci: piłkę nożną w hali OSiR (dojazd autokarem), język angielski w sali MOK, zajęcia plastyczno – manualne, zajęcia gry na fortepianie, zajęcia muzyczne prowadzone metodą Orffa przez specjalistów.

Nasi pedagodzy służą Państwu pomocą w trakcie trwania zajęć:

  • logopedycznych
  • korekcyjno – kompensacyjnych
  • z oligofrenopedagogiem
  • z psychologiem

Prowadzimy także konsultacje w trakcie trwania przerw zimowych oraz przerw między światami.

W miesiącu lutym zostanie powołana komisja rekrutacyjna , następnie  otrzymacie Państwo informację dotyczącą harmonogramu  przebiegu rekrutacji.

W bieżącym roku samorząd miasta planuje również utworzyć oddziały zamiejscowe naszego Przedszkola w części budynku dotychczasowego Gimnazjum. Dzieci, dla których zabraknie miejsca w Przedszkolu Miejskim w wyniku przeprowadzonej rekrutacji, będą miały zapewnione opiekę w jednej z placówek niepublicznych wybranej w drodze konkursu ofert przez burmistrza miasta bez konieczności ponoszenia opłat „czesnego”. Samorząd sfinansuje tę opłatę w wysokości 100% kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym, ale tylko dla tych rodziców, które zgłoszą swoje dzieci w procesie naboru do Przedszkola Miejskiego, a ostatecznie zabraknie dla nich miejsca w miejskiej placówce.

Dzieci zapraszam na zajęcia  adaptacyjne, który będą trwały w naszym przedszkolu od 16 lutego do 22 marca. Zapisy pod nr telefonu: 604 639 880.

Zapraszam

Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Lubawie

Magdalena Pankowska

Przejdź do treści