“PINGWINKI” NA HUBERTUS ARENIE W OSTRÓDZIE.

“Pingwinki” i ich koleżanki i koledzy spacerowały “leśną ścieżką dydaktyczną” na Hubertus arenie w Ostródzie przed zaplanowanymi na 13, 14 i 15 targami myśliwskimi. Dzieci  zdobyły wiele ciekawych informacji o leśnych zwierzętach i zobaczyły trofea myśliwskie.

Zapraszamy do galerii Mirosława Ławicka i Ewa Raszkowska

Przejdź do treści