Piłka nożna na Hali OSiR

Zajęcia z piłki nożnej to z jednej strony nauka gry, z drugiej zaś nauka zasad fair play, wreszcie nauka współpracy w grupie. Zadaniem tych zajęć jest również rozbudzenie u dzieci zainteresowania sportem. Na zajęciach dzieci przede wszystkim cieszą się ruchem.  Najważniejszym celem jest przekazanie dzieciom fascynacji sportem oraz kształtowanie właściwych postaw poprzez zabawę i współpracę w grupie. Chcemy pokazać dzieciom jak w sposób aktywny i ciekawy mogą spędzać swój czas wolny.

 

 

Przejdź do treści