“Papużki” – “English corner” (styczeń)

W styczniu „Papużki” na zajęciach języka angielskiego rysowały zabawki, które otrzymały w prezencie od Mikołaja. Grały w  grę planszową „The Toys”.

Utrwalały nazwy liczebników podczas zabawy z zegarem i innych układanek.

Rozróżniały na obrazkach nazwy rzeczy związanych ze szkołą (book, pencil case, notebook, schoolbag, crayon, shapener, rubber, pencil, paints, brush, desk, chair, paper).

Śpiewały piosenki „What goes in my bag?”, „Leon’s got some yellow paint”, „What a mess!”.

Ilustrowały gestem i ruchem piosenki pt. „Hurray for Grandma” i „I’m not alone”.

Układały plakat ilustrujący tradycyjne zabawy, w które nie tak dawno bawiły się ich babcie i bawili się ich dziadkowie i zastanawiały się, w jaki sposób można współcześnie spędzać czas wspólnie z babcią i z dziadkiem.

P.s. Ślemy jeszcze raz życzenia dla wszystkich babć i dziadków. STO LAT!!!

Zapraszam do galerii Ewa Raszkowska

Przejdź do treści